- Vendela Tengroth-Lamm
är konsult, rådgivare och utbildare
i kommunikationsstrategier och
informationsfrågor för företag
och organisationer.
Mer info

Affärsidén är att alltid,
parallellt med genomförandet
av uppdragen, öka uppdrags-
givarnas egen kompetens
i kommunikationsfrågor.